Dyrektor

p.o. Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych:

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Telefon: 814731402


 Dyrektor Naukowy:  prof. dr hab. inż. Janusz Igras    Telefon: 814731402
 Dyrektor Handlowo-Finansowy:      
 Dyrektor Techniczny:    mgr inż. Stanisław Jaworski    Telefon: 814731406
 Dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej
 "IChN" w Gliwicach:    dr inż. Mariola Bodzek-Kochel    Telefon: 322314977
 Główny Księgowy:  mgr Elżbieta Popławska    Telefon: 814731477


Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:11.09.2017