Dyrektor

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych:

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Telefon: 814731400


 Dyrektor Naukowy:   dr hab. Marcin Konkol    Telefon: 814731400
 Dyrektor Handlowo-Finansowy:      
 Dyrektor Techniczny:    mgr inż. Stanisław Jaworski    Telefon: 814731406
 p.o. Dyrektor Oddziału Chemii Nieorganicznej
 "IChN" w Gliwicach:    dr inż. Joanna Gluzińska    Telefon: 322313051 do 54
 Główny Księgowy:  mgr Elżbieta Popławska    Telefon: 814731477


Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:06.11.2019