Organizacja InstytutuSchemat organizacyjny Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Strukturę organizacyjną Instytutu Nowych Syntez Chemicznych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zaopinowaniu przez Radę Naukową oraz organizację związkową.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Instytucie są:

Skład pionów organizacyjnych i ich strukturę ustala Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

W skład Instytutu wchodzą:W Instytucie działają:Instytut jest wydawcą kwartalnika "Przemysł Nawozowy".Udział Instytutu w SIECIACH, FUNDACJACH i SPÓŁKACH:Pion Dyrektora Instytutu

Dyrektor (DN):   prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  Telefon: 814731402

Komisja Oceny Prac Badawczych

Sekretarz Naukowy (NBS): dr Marcin Konkol
  Telefon: 814731749

Pełnomocnik ds. Jakości (NBJ): mgr Bożena Górecka
  Telefon: 814731430

Dyrektor Handlowo-Finansowy (NF):   

Dyrektor Techniczny (NT):    mgr inż. Stanisław Jaworski
  Telefon: 814731505, fax: 814731506

Komisja Wynalazczości

Rada Techniczna

Dział Kadr (NK)
  Kierownik:   mgr inż. Leszek Kalisz
  Telefon: 814731421

Dział Administracyjno-Prawny (NO)
  Kierownik:   mgr Waldemar Wawer
  Telefon: 814731422

Inspektor Kontroli Gospodarczej (NIG)

Inspektor BHP i P. Poż (NIB)
  Inspektor:   mgr Andrzej Bajson
  Telefon: 814731428


Pion Badawczy

Zakład Technologii Azotowych (BT)
  Kierownik:   mgr inż. Bożena Możeńska
  Telefon: 814731467

Zakład Technologii Kwasu Azotowego(BS)
  Kierownik:   dr hab. inż. Marcin Wilk, prof. nadzw.
  Telefon: 814731462

Zakład Nawozów (BN)
  Kierownik:   dr Piotr Rusek
  Telefon: 814731473
  Zastępca kierownika:   dr Krzysztof Borowik
  Telefon: 814731458

Zakład Katalizatorów (BK)
  Kierownik:  dr Paweł Kowalik
  Telefon: 814731441
  Zastępca kierownika:   dr Marcin Konkol
  Telefon: 814731749

Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej (BX)
  Kierownik:  dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw.
  Telefon: 814731450
  Zastępca kierownika:   mgr inż. Agnieszka Dobrzyńska-Inger
  Telefon: 814731452

Zakład Technologii Organicznych (BO)
  p. o. Kierownik:  dr inż. Justyna Ostrowska
  Telefon: 814704900
  Zastępca kierownika:  mgr inż. Piotr Tyński
  Telefon/faks:146372102

Zakład Analityczny (BA)
  Kierownik:  mgr Bożena Górecka
  Telefon: 814731430
  Zastępca kierownika:   dr Małgorzata Kondracka
  Telefon: 814731734

Zakład Wspomagania Badań (BI)
  Kierownik:  mgr Anna Tyńska
  Telefon: 814731474
  p.o. Zastępca kierownika:  mgr inż. Tomasz Szlendak
  Telefon: 814731419


Pion Handlowo-Finansowy (NF)

Dział Głównego Księgowego (FG)
  Główny Księgowy: mgr Elżbieta Popławska
  Telefon: 814731477
  Zastępca Głównego Księgowego:  mgr Magdalena Moniuszko
  Telefon: 814731528

Dział Planowania i Analiz (FP)
  Kierownik:   mgr Jolanta Kobus
  Telefon: 814731411

Dział Marketingu i Sprzedaży Technologii i Katalizatorów (FM)
  Kierownik:  mgr Dariusz Bielak
  Telefon/faks: 814731483

Dział Handlowy (FH)
  Kierownik:  mgr inż. Marek Skomra
  Telefon: 814731524, faks: 814731488


Pion Techniczny

Zakład Badań Półtechnicznych (TP)
  Kierownik: mgr inż. August Turczyn
  Telefon: 814731526

Zakład Produkcji Doświadczalnych (TD)
  Kierownik: mgr inż. Marcin Krukowski
  Telefon: 814731503, fax: 814731427

Dział Wsparcia Technicznego (TW)
  Kierownik:  mgr inż. Mirosław Bąk
  Telefon: 814731507, fax: 814731506

Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków (TG)
  Kierownik:  Władysław Jawilak
  Telefon: 748559512, fax: 748559887
  adres:  INS w Puławach
  Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków
  Goczałków Górny 8
  58-152 Goczałków

09.04.2018