Organizacja InstytutuSchemat organizacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Strukturę organizacyjną Instytutu Nowych Syntez Chemicznych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zaopinowaniu przez Radę Naukową oraz organizację związkową.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w Instytucie są:

Skład pionów organizacyjnych i ich strukturę ustala Dyrektor Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

W skład Instytutu wchodzą:W Instytucie działają:Instytut jest wydawcą kwartalnika "Przemysł Nawozowy".Udział Instytutu w SIECIACH, FUNDACJACH i SPÓŁKACH:Pion Dyrektora Instytutu

Dyrektor (DN):   prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  Telefon: 814731400

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych (NB)   dr hab. Marcin Konkol
  Telefon: 814731400

Komisja Oceny Prac Badawczych

Pełnomocnik ds. Jakości (NBJ): mgr Bożena Górecka
  Telefon: 814731430

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych (NF):   

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych (NT)    mgr inż. Stanisław Jaworski
  Telefon: 814731505, fax: 814731506

Komisja Wynalazczości

Rada Techniczna

Dział Organizacji, Planowania i Analiz (NP)
  Kierownik:   mgr Jolanta Kobus
  Telefon: 814731411

Dział Kadr (NK)
  Kierownik:   mgr Renata Stachyra
  Telefon: 814731421

Inspektor BHP i P. Poż (NIB)
  Inspektor:   mgr Andrzej Bajson
  Telefon: 814731428

Dział Zarządzania Jakością (NJ)

Dział Promocji i Wspomagania Badań (NW)
  Kierownik:  mgr Anna Tyńska
  Telefon: 814731474


Pion Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych (NB)

Zakład Technologii Azotowych (BT)
  Kierownik:   mgr inż. Bożena Możeńska
  Telefon: 814731467

Zakład Technologii Kwasu Azotowego(BS)
  Kierownik:   dr hab. inż. Marcin Wilk, prof. nadzw.
  Telefon: 814731462

Zakład Nawozów (BN)
  Kierownik:   dr hab. Piotr Rusek
  Telefon: 814731473
  Zastępca kierownika:   dr Krzysztof Borowik
  Telefon: 814731458

Zakład Katalizatorów (BK)
  Kierownik:  dr hab. Paweł Kowalik
  Telefon: 814731441
  Zastępca kierownika:   dr inż. Ewelina Franczyk
  Telefon: 814731523

Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej (BX)
  Kierownik:  dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw.
  Telefon: 814731450

Zakład Technologii Organicznych (BO)
  p. o. Kierownik:  dr inż. Justyna Ostrowska
  Telefon: 814704900
  Zastępca kierownika:  mgr inż. Piotr Tyński
  Telefon/faks:146372102

Zakład Analityczny (BA)
  Kierownik:  dr Anna Watros
  Telefon: 814731438
  Zastępca kierownika:   dr Małgorzata Kondracka
  Telefon: 814731734


Pion Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych (NF)

Dział Głównego Księgowego (FG)
  Główny Księgowy: mgr Elżbieta Popławska
  Telefon: 814731477
  Zastępca Głównego Księgowego:  mgr Magdalena Moniuszko
  Telefon: 814731528

Dział Marketingu i Sprzedaży Technologii i Katalizatorów (FM)
  Kierownik:  mgr Dariusz Bielak
  Telefon/faks: 814731483

Dział Handlowy (FH)
  Kierownik:  mgr inż. Marek Skomra
  Telefon: 814731524, faks: 814731488


Pion Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych (NT)

Zakład Badań Półtechnicznych (TP)
  Kierownik: mgr inż. Rafał Reszczyński
  Telefon: 814731498

Zakład Produkcji Doświadczalnych (TD)
  Kierownik: mgr inż. Marcin Krukowski
  Telefon: 814731503, fax: 814731427

Dział Wsparcia Technicznego (TW)
  Kierownik:  mgr inż. Mirosław Bąk
  Telefon: 814731507, fax: 814731506

Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków (TG)
  Kierownik:  Grzegorz Jawilak
  Telefon: 748559512, fax: 748559887
  adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków
  Goczałków Górny 8
  58-152 Goczałków


Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach

  p.o. Dyrektora Oddziału Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach:
dr inż. Joanna Gluzińska
  Telefon: 322313051 do 54

  Główny Księgowy Oddziału - Prokurent: mgr Jadwiga Wilk
  Telefon: 322313051 do 54, w.186

06.04.2020