Organizacja InstytutuSchemat organizacyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

Strukturę organizacyjną Instytutu Nowych Syntez Chemicznych określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu i zatwierdzeniu przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Organami Instytutu są:

W Instytucie wyodrębnia się::

W Instytucie działają:

Udział Instytutu w FUNDACJACH i SPÓŁKACH:


Dyrektor (DN):   prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  Telefon: 814731400

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych (NB)   dr hab. Marcin Konkol
  Telefon: 814731400

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych (NF)   mgr Grzegorz Kryj
  Telefon: 814731404

Dział Finansowo - Księgowy (GF)
  p.o. Kierownika: mgr Jolanta Bachanek
  Telefon: 814731477
  Zastępca kierownika:  Anna Wiejak
  Telefon: 814731750

Dział Planowania i Kontrolingu (FC)
  Kierownik:   mgr Magdalena Moniuszko
  Telefon: 814731528,

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych (NT)    mgr inż. Stanisław Jaworski
  Telefon: 814731505, fax: 814731506

Komisja Wynalazczości

Rada Techniczna

Pion Badawczy

Zakład Technologii Azotowych (BT)
  p. o. Kierownik:   mgr inż. Piotr Kamiński
  

Zakład Technologii Kwasu Azotowego (BS)
  Kierownik:   dr hab. inż. Marcin Wilk
  Telefon: 814731462

Zakład Nawozów (BN)
  Kierownik:   dr hab. Piotr Rusek
  Telefon: 814731473
  Zastępca kierownika:   dr Krzysztof Borowik
  Telefon: 814731458

Zakład Katalizatorów (BK)
  Kierownik:   dr Beata Stasińska
  Telefon: 814731447

Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej (BX)
  Kierownik:  dr Katarzyna Tyśkiewicz
  Telefon: 814731452

Zakład Technologii Organicznych (BO)
  p. o. Kierownik:  dr inż. Justyna Ostrowska
  Telefon: 814704900
  Zastępca kierownika:  mgr inż. Piotr Tyński
  Telefon/faks:146372102

Zakład Analityczny (BA)
  Kierownik:  dr Anna Watros
  Telefon: 814731438
  Zastępca kierownika:   dr Małgorzata Kondracka
  Telefon: 814731734

Zakład Chemii Nieorganicznej i Inżynierii Procesowej (BG)
  Kierownik:  dr inż. Joanna Gluzińska
  Telefon: 322313051 do 54

Pion Wsparcia

Dział Organizacji, Planowania i Analiz (NP)
  Kierownik:   mgr Jolanta Kobus
  Telefon: 814731411

Dział Kadr i Płac (NK)
  Kierownik:   mgr Renata Stachyra
  Telefon: 814731421

Dział Marketingu i Sprzedaży (FM)
  Kierownik:  mgr Dariusz Bielak
  Telefon/faks: 814731483

Dział Zarządzania Jakością (NJ)   Kierownik:  mgr Bożena Górecka
  Telefon: 814731430

Dział Promocji i Wspomagania Badań (NW)
  Kierownik:  mgr Anna Tyńska
  Telefon: 814731474

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej (FZ)
  Kierownik:  mgr inż. Marek Skomra
  Telefon: 814731524, faks: 814731488

Zakład Doświadczalny Procesów Wysokociśnieniowych (TP)
  Kierownik: mgr inż. Rafał Reszczyński
  Telefon: 814731498

Zakład Doświadczalny Produktów Chemicznych (TD)
  Kierownik: mgr inż. Marcin Krukowski
  Telefon: 814731503, fax: 814731427

Zakład Inwestycji i Utrzymania Zasobów Technicznych (TW)
  Kierownik:  mgr inż. Mirosław Bąk
  Telefon: 814731507, fax: 814731506

Inspektor BHP i P. Poż (NIB)
  Inspektor:   mgr Andrzej Bajson
  Telefon: 814731428

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ND)
     Anna Turewicz-Lipczyńska

Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków (TG)
  Kierownik:  Grzegorz Jawilak
  Telefon: 748559512, fax: 748559887
  adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków
  Goczałków Górny 8
  58-152 Goczałków

27.06.2022