Rada Instytutu

Skład Rady
Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

I. Członkowie powołani przez Prezesa Centrum Łukasiewicz:

II. Członkowie wybrani przez pracowników Łukasiewicz - INS w wyborach:


Zadania Rady Instytutu
16.07.2020