Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej VIII kadencji (2015-2019)
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych


Skład Prezydium i Komisji Rady Naukowej
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
Prezydium

Komisja ds. naukowych i wdrożeniowych

Komisja ds. rozwoju i oceny kadry

Komisja ds. ekonomicznych i organizacyjnych

Kompetencje Rady Naukowej
21.02.2017