Struktura własnościowa

Instytut Nowych Syntez Chemicznych jest instytutem badawczym

podlegającym nadzorowi Ministra Rozwoju.
04.05.2016