Menu Content/Inhalt
Start arrow Komórki badawcze arrow Zakład Analityczny

Marka Polskiej Gospodarki

 • Marka Polskiej Gospodarki

Instytut jest członkiem klubów

 • KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000
 • KLUB POLSKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH POLLAB

Gościmy

angielski rosyjski

Zakład Analityczny

Drukuj
Laboratorium Badawcze
Laboratorium Badawcze działa w strukturze organizacyjnej Zakładu Analitycznego

Struktura Laboratorium Badawczego

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC: 17025:2005 w zakresie badań właściwości fizycznych i badań chemicznych nawozów mineralnych, badań chemicznych produktów rolnych oraz pobierania próbek nawozów - Certyfikat Akredytacji Nr AB 180 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 12 września 2017 roku.


Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Kierownik Laboratorium: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 30
Kierownik d/s Jakości: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 38
Kierownik d/s Technicznych: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 03
Kierownik d/s Współpracy z Klientem: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 36
adres do korespondencji:
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Laboratorium Badawcze
Al. Tysiąlecia Państwa Polskiego 13a
24-110 Puławy

 


Pracownia Badań dla Przemysłu
Badanie identyfikacyjne i ilościowe produktów oraz mediów międzyprocesowych z instalacji przemysłowych.

 


Sekcja Certyfikacji Nawozów

Przedmiot działalności sekcji:

Realizacja zadań związanych z praktycznym stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej1) i krajowego2), dotyczących nawozów mineralnych i mineralnych środków wspomagających uprawę roślin w zakresie:
 • ocena jakości,
 • opinie i ekspertyzy dla przedsiębiorstw produkcyjnych i innych zleceniodawców,
 • opiniowanie oznakowań identyfikacyjnych,
 • opiniowanie projektów aktów legislacyjnych.
1) Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów (Dz. U. UE nr L 304 z dnia 21.11.2003 z późn. zm.).
2) Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. nr 147 poz. 1033); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 224/2009 poz. 1804 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U.nr 83 poz. 1229).
Dokumenty do pobrania:

 

Specjalista ds. certyfikacji: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 17

 

Zakład Analityczny oferuje wykonanie oznaczeń substancji nieorganicznych przeznaczonych do rejestracji w systemie REACH.

Oznaczanie zawartości:

 • składnika głównego techniką:
  • spektrometrii w podczerwieni (IR) – spektrometr jednowiązkowy i dwuwiązkowy do szybkiej analizy cieczy i ciał stałych w postaci proszków, granulek, folii oraz cieczy.
  • chromatografii jonowej (IC) - oznaczenie obejmuje jony: Cl-, SO42-, NO3-, PO43-, Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+ m.in. w próbkach substancji takich jak: woda amoniakalna, kwas azotowy V, kwas siarkowy VI, azotan amonu, azotan magnezu, siarczan amonu itp.
 • i/lub zanieczyszczeń techniką:
  • atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) w próbkach czystych, rozpuszczalnych w wodzie soli.

Do uzyskanych wyników zostają dołączone odpowiednie widma, chromatogramy i pełen opis metody analitycznej.

Ponadto Zakład Analityczny przeprowadza badania mediów stałych, ciekłych i gazowych realizowane na instalacjach badawczych i wielkoprzemysłowych:

 • syntezy amoniaku,
 • syntezy mocznika i melaminy,
 • gazów technicznych,
 • procesu ekstrakcji chmielu w warunkach nadkrytycznych,
 • kwasu azotowego.

Zakład BA posiada wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę badawczą, m.in.:

 • analizator rtęci MA-2 firmy NIC,
 • mineralizator mikrofalowy MARS firmy CEM,
 • piec muflowy mikrofalowy PHENIX firmy CEM,
 • spektrometr emisyjny ICP-OES - firmy Varian,
 • spektrometr absorpcji atomowej AAS-3 - firmy Zeiss,
 • spektrometr absorpcji atomowej FASS - firmy Varian,
 • spektrometr absorpcji atomowej GF AAS - firmy Varian,
 • chromatografy gazowe - firmy UNICAM,
 • chromatograf cieczowy - firmy Waters,
 • chromatograf HPLC/MS 2695 - firmy Waters,
 • chromatograf jonowy ICS-3000 - firmy DIONEX,
 • chromatograf GC/MS 6890N - firmy Agilent Technologies,
 • fluorescencyjny spektrometr rentgenowski X UNIQUE II - firmy Philips,
 • homogenizatory firmy IKA,
 • wagi laboratoryjne, w tym firmy Sartorius i Mettler,
 • wagosuszarki firmy Sartorius z oprogramowaniem,
 • młyny laboratoryjne M18 firmy Retch,
 • zestaw kulometryczny z piecem do oznaczania wody - firmy Metrohm,
 • aparat Fischera do oznaczania wody - firmy Metler Toledo,
 • zestawy do miareczkowania potencjometrycznego - firmy Metrohm, Radiometer,
 • spektrofotometr UV VIS - firmy Shimadzu,
 • spekole UV, konduktometr - firmy Metrohm,
 • wyparki rotacyjne - firmy Buchi,
 • wyparki rotacyjne - firmy Heidolph,
 • suszarka mikrofalowa SAM 255 firmy CEM,
 • suszarki laboratoryjne.

 

Kierownik: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 30
Zastępca kierownika: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Telefon: (81) 473 14 31; Fax: (81) 473 14 31