• 1en
 • 2en
 • 4en
 • 5en

W skład Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych IX kadencji (2017-2021) wchodzą:

  • prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - przewodniczący Rady
  • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - wiceprzewodniczący Rady, przewodniczący Komisji ds. Oceny i Rozwoju Kadry
  • dr hab. inż. Edward Rój prof. nadzw. - wiceprzewodniczący Rady
  • dr Katarzyna Antoniak-Jurak - sekretarz Rady
  • dr hab. inż. Barbara Cichy prof. nadzw.
  • dr inż. Agnieszka Dobrzyńska-Inger
  • prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  • dr inż. Marek Inger - przewodniczący Komisji ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych
  • prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko (Politechnika Gdańska)
  • dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • dr Małgorzata Kondracka
  • dr hab. Marcin Konkol
  • dr Paweł Kowalik
  • prof. dr hab. Andrzej Kotarba (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński (Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Warszawa)
  • prof. dr hab. Anna Malm (Uniwersytet Medyczny, Lublin)
  • dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. (IUNG Puławy)
  • dr inż. Cezary Możeński, prof. nadzw.
  • dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka prof. nadzw. (Politechnika Warszawska) - przewodnicząca Komisji ds. Naukowych i Wdrożeniowych
  • dr Piotr Rusek
  • dr hab. inż. Marcin Wilk prof. nadzw.
  • prof. dr hab. Wiesław Szulc (SGGW, Warszawa)
  • prof. dr hab. inż. Marian Turek (Politechnika Śląska)

This website uses cookies.

By leaving cookies in your browser settings enabled you accept the use of cookies. If you do not agree to the use of cookies, change your browser settings.