• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Laboratorium wchodzi w skład Zakładu Analitycznego.

Laboratorium Badań Surowców i Produktów Roślinnych jest częścią Laboratorium Badawczego, które posiada Certyfikat Akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC: 17025:2005 w zakresie badań właściwości fizycznych i badań chemicznych nawozów mineralnych, badań chemicznych produktów rolnych oraz pobierania próbek nawozów - Certyfikat Akredytacji Nr AB 180 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 12 września 2013 roku.

Laboratorium jest akredytowane w zakresie oznaczania kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, arsenu, rtęci, aflatoksyny B1oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 w surowcach i produktach roślinnych.

Laboratorium prowadzi badania identyfikacyjne i ilościowe produktów pochodzenia roślinnego otrzymywanych w procesach technologicznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji.

{slider Pracownia Chromatograficzna|green} {slider-level2 Przedmiot działalności pracowni|green} Badanie identyfikacyjne i ilościowe produktów pochodzenia roślinnego otrzymywanych w procesie ekstrakcji oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, identyfikacja czynników chelatujących w nawozach, badanie próbek środowiskowych oraz mediów międzyprocesowych z instalacji przemysłowych. {slider-level2 Prace badawczo analityczne obejmują|green}
 • w zakresie badania chmielu i jego produktów:
  • alfa- i beta-kwasy oraz ich homologi metodą chromatografii cieczowej (HPLC),
  • alfa-kwasy (wartość konduktometryczna),
  • żywice chmielowe metodą Wöllmera,
  • olejki chmielowe ogółem metodą destylacyjną,
  • składniki olejków chmielowych metodą GC,
  • zawartość wilgoci w próbach
Badania wykonuje się według Analytica EBC i Procedur Badawczych INS.
Kontrolę jakości produktów chmielowych prowadzi się zgodnie z wymaganiami wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością HACCP/ISO.
 • w zakresie procesu ekstrakcji surowców naturalnych pochodzenia roślinnego:
  • analiza połączona z identyfikacją związków żywicznych, eterycznych i tłuszczowych w ekstraktach roślinnych,
  • badania nad wydzielaniem składników ekstraktu chmielowego,
  • analiza połączona z identyfikacją związków o charakterze leczniczym, związków zapachowych, barwników i innych,
  • analiza jakościowa i ilościowa kwasów tłuszczowych w ekstraktach roślinnych.
 • w zakresie procesu otrzymywania nawozów mineralnych:
  • identyfikacja i oznaczenie ilościowe mikroskładników w nawozach mineralnych różnego typu,
  • identyfikacja zanieczyszczeń, w tym pierwiastków szkodliwych w nawozach mineralnych,
  • badania wpływu jakości surowców (szczególnie fosforowych) na parametry procesu i jakość otrzymywanych nawozów,
  • badanie czynników chelatujących w nawozach,
  • badanie inhibitorów ureazy.
 • w zakresie innych procesów przemysłowych:
  • analiza połączona z identyfikacją kationów i anionów nieorganicznych i organicznych w ciekłych mediach procesowych.
 • w zakresie ochrony środowiska:
  • analiza zanieczyszczeń wód, analiza ścieków, analiza powietrza.
{slider-level2 Aparatura naukowo-badawcza|green} Pracownia Chromatograficzna dysponuje wysokiej klasy, profesjonalnym warsztatem badawczym wyposażonym w następującą aparaturę:
 • chromatograf cieczowy firmy Agilent z detektorem MS/MS firmy ABSciex,
 • chromatografy cieczowy firmy Waters z detektorami PAD i detektorem mas EMD 1000,
 • chromatograf gazowy 6890N firmy Agilent Technologies z detektorami TCD, FID i MS 5975,
 • chromatograf gazowy - firmy UNICAM,
 • chromatograf jonowy ICS 3000 firmy Dionex z cyfrowym detektorem konduktometrycznym i detektorem UV/Vis,
 • sprzęt pomocniczy w tym:
  • ekstraktor ASE - firmy Dionex,
  • stacja dejonizacji wody WaterPro PS - firmy Labconco,
  • zestawy do miareczkowania potencjometrycznego - firmy Metrohm i Radiometr,
  • zestaw do miareczkowania konduktometrycznego - firmy Metrohm,
  • zestaw kulometryczny z piecem do oznaczania wody - firmy Metrohm,
  • spektrofotometr UV/Vis - firmy Shimadzu,
  • homogenizatory - firmy IKA, CAT,
  • wyparki rotacyjne - firmy Buchi, Heidolph,
  • młyny laboratoryjne - firmy Retch,
  • wagosuszarka i wagi laboratoryjne - firmy Sartorius.
{/sliders} {slider Pracownia Spektrometryczna|green} {slider-level2 Przedmiot działalności pracowni|green} Badania składu chemicznego nawozów mineralnych, surowców i produktów roślinnych oraz różnego typu substancji metodami:
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem techniki zimnych par (CV AAS),
 • optycznej spektrometrii emisyjnej ICP-OES,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją w płomieniu (FAAS),
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną w piecu grafitowym (GFAAS),
 • fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF).
{slider-level2 Aparatura pomiarowo-badawcza|green}
 • spektrometr emisyjny ICP-OES 720-ES firmy Varian,
 • spektrometr absorpcji atomowej AAS-3 firmy Zeiss,
 • spektrometr absorpcji atomowej AA240FS firmy Varian,
 • spektrometr absorpcji atomowej AA240Z GTA120 firmy Varian,
 • analizator rtęci MA-2 firmy NIC,
 • spektrometr rentgenowski X Unique II firmy Philips,
 • mineralizator mikrofalowy MARS firmy CEM,
 • piec muflowy mikrofalowy PHENIX firmy CEM,
 • suszarka mikrofalowa SAM 255 firmy CEM.
{/sliders} {/sliders} {slider Lista referencyjna|green} {/sliders}

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.