logo

Kompleksowe przetwórstwo ekstraktów roślinnych w celu uzyskania produktów o dużej wartości dodanej

Wykonawca: Międzynarodowe Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

Lider: Biovico Sp. z o.o. w Gdyni (Polska)

Współwykonawcy:Uniwersytet w Belgradzie (Serbia), Instytut Josefa Pancica w Belgradzie (serbia), Uniwersytet w Nis (Serbia), Swiss Nature doo w Belgradzie (Serbia), BAFA w Malsch (Niemcy), Uniwersytet w Pogdoricy (Czarnogóra), Fontis w Podgoricy (Czarnogóra), Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Inicjatywa EUREKA

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych nutraceutyków bazujących na bioaktywnych substancjach wyizolowanych z roślin.

Okres realizacji:01.07.2016r. – 30.06.2018r.

 

logo

Recykling pierwiastków biogennych w gospodarstwach bydlęcych

Wykonawca: międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

Lider: Cornelissen Consulting Services B.V. w Deventer (Holandia)

Współwykonawcy:Profinutries w Aerdenhout (Holandia), Maatschap Nijkamp-Marsman w Deventer (Holandia), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska), Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Era-Net Bioenergy

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarstw rolniczych na środowisko poprzez lepsze wykorzystanie pierwiastków biogennych występujących w gospodarstwach.

Okres realizacji:01.06.2015r. – 31.05.2018r.

 

logo

Innowacyjne zastosowanie cieczy inteligentnych w chwytakach robotów przemysłowych

Wykonawca: Międzynarodowe Konsorcjum naukowe:

Lider: Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznych w Radomiu (Polska)

Współwykonawcy:National tsing Hua Uniwersity w Tajwanie, Industrial Technology Research institute w Tajwanie, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (Polska)

Finansowanie: Program - Polsko – Tajwańska Współpraca Badawcza

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej konstrukcji oraz nowego sposobu sterowania uchwytu robota przemysłowego ze zmysłem dotyku.

Okres realizacji:01.01.2016r. – 31.12.2018r.

 

logo

Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem w dziedzinie ekstrakcji nadkrytycznej dzięki kompleksowej rozbudowie instalacji badawczej do ekstrakcji surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 i jej oprogramowania. W wyniku realizacji projektu nastąpi intensyfikacja współpracy INS z przemysłem, intensyfikacja aktywności naukowej w obszarze ekstrakcji nadkrytycznej.

Na poziomie produktu celem projektu będzie modernizacja aparatury badawczej, służącej do działalności B+R, stanowiącej uzupełnienie dotychczas stworzonej infrastruktury i jej funkcjonalne dopełnienie.

Opis projektu

Zadania do realizacji w projekcie:

 • Zakup ekstraktora
 • Zakup agregatu chłodniczego
 • Zakup zaworów wysokociśnieniowych
 • Zakup aparatury laboratoryjnej
 • Roboty budowlane w celu adaptacji pomieszczeń

Planowane efekty

 • pogłębienie wiedzy w obszarze problematyki powiększenia skali produkcji ekstraktów
 • opracowanie nowych technologii produkcji ekstraktów w skali półprzemysłowej oraz udoskonalenie technologii istniejących, w tym nowych metod oczyszczania i rozdziału ekstraktów, analiz surowców i produktów ekstrakcji
 • podniesienie efektywności, elastyczności oraz niezawodności pracy instalacji, a także poprawa jakości prowadzonych badań oraz ich bezpieczeństwa
 • realizacja nowoczesnych badań przekładających się na innowacje i tym samym poprawa pozycji INS, a w konsekwencji całej polskiej nauki i sektora B+R
 • rozwój współpracy naukowej z instytucjami zajmującymi się problematyką ekstrakcji nadkrytycznej
 • dalszy rozwój współpracy z przedsiębiorcami i stymulacja sfery B+R
 • ze względu na planowane wykorzystanie do prób ekstrakcji pozostałości z przetwórstwa owoców należy wskazać na pozytywny wpływ na środowisko
 • wzrost wydajności przemysłu i poprawa jego konkurencyjności

Całkowita wartość projektu: 9 127 694,70 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 7 206 890,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 596 150,08 zł

Okres realizacji: 1 lipca 2017 r. - 31 października 2019 r.

 

Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR

logo

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo – przemysłowym. Konsorcjantem biznesowym są Zakłady Azotowe Puławy SA.

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie technologii redukcji emisji NOx z gazów spalinowych z kotłów energetycznych, w których spalany jest węgiel kamienny za pomocą metody SNCR, gdzie jako czynnik redukujący stosowany jest roztwór mocznika produkowany przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe po wykonaniu szeregu prac rozwojowych i badań przemysłowych. W instalacji na gazach o znanym składzie będą prowadzone badania wpływu różnych parametrów na proces redukcji NOx metodą SNCR takie jak: temperatura, stężenia mocznika w roztworze, stopień jego rozpylenia, czas przebywania, stężenie tlenu, stężenie SO2, wykonana zostanie analiza numeryczna wpływu dodatkowego strumienia powietrza na profile rozkładu prędkości spalin i temperatury w strefie redukcji NOx.

Celem badań przemysłowych będzie wykonanie badań w warunkach rzeczywistych, w spalinach ze spalania węgla kamiennego, oraz określenie optymalnych warunków prowadzenia procesu redukcji NO metodą SNCR. Badania te prowadzone będą w przemysłowej instalacji do badań redukcji NO.

Dane kontaktowe

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24-110 Puławy
www.ins.pulawy.pl
Kierownik Projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (81) 473 14 62

Informacje o Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dostępne na stronach:
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.ncbir.gov.pl

 

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

logo

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów.

Zakres techniczny projektu obejmuje

 • Budowę wielofunkcyjnego budynku przeznaczonego do prowadzenia badań naukowych nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych.
 • Modernizację części budynku G31 zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie nowoprojektowanego budynku.
 • Zakup i montaż nowoczesnych instalacji badawczych, aparatury laboratoryjnej oraz wyposażenia laboratoryjnego.

Cele i rezultaty

 • Prowadzenie badań nad procesami wytwarzania nawozów.
 • Prowadzenie badań nad wykorzystaniem gospodarczym odpadów z innych gałęzi przemysłu.
 • Prowadzenie badań procesów granulacji nawozów z wykorzystaniem różnych technik.
 • Prowadzenie badań właściwości fizykochemicznych produktów pośrednich i nawozów w warunkach zbliżonych do przemysłowych.

Korzyści

 • Rozwój dalszych badań nad nowymi technologiami otrzymywania nawozów.
 • Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowych technologii.
 • Rozwój współpracy z przemysłem w zakresie prowadzenia badań procesów wytwarzania nawozów.

Dane kontaktowe

Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (81) 473 14 11

PWP Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej

Instytucja Pośrednicząca - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Projekt nr POKL.08.02.01-06-005/12

Projekt PO Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny - EFS

Wykonawca projektu: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie
Kierownik projektu realizowanych zadań w INS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji projektu: 1 marzec 2013 - 31 październik 2014

 

Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2

logo

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2, wykorzystującego do prowadzonych badań wysuszone odpady poprodukcyjne z wytwórni soków owocowych (nasiona, wysuszony miąższ, skórki z owoców czarnej porzeczki, truskawek, malin, aronii, czarnego bzu) jak i paprykę, pieprz, czosnek, zioła, a także wysuszone żółtka kurzych jaj. W wyniku przeprowadzonego procesu ekstrakcji otrzymuje się cenne gospodarczo oleje wielonienasycone, flawonoidy, antocyjany, barwniki. Technologia ekstrakcji nadkrytycznej z zastosowaniem CO2 jest technologią bezodpadową, należącą do tzw. „zielonej chemii”, przyjaznej środowisku naturalnemu, bezodpadowej, wytwarzającej ekologiczne produkty z surowców naturalnych. Otrzymane w jej wyniku surowce są sterylnie czyste, wolne od pozostałości rozpuszczalnika, pozbawione jakichkolwiek żywych organizmów, pleśni, grzybów, mykotoksyn.

Zakres techniczny projektu obejmuje

 • Budowę linii technologicznej, doświadczalno – produkcyjnej do badań procesów ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych przy użyciu CO2, pod ciśnieniem do 500 bar, pracującej w warunkach zbliżonych do przemysłowych.
 • Zakup wyposażenia laboratorium analitycznego niezbędnego do wykonywania analiz surowców poddawanych procesowi ekstrakcji, produktów ekstrakcji oraz pozostałości poekstrakcyjnych.
 • Modernizację hali badań półtechnicznych oraz rozdzielni prądu, budowę budynku pomocniczego.

Cele i rezultaty

 • Utworzenie kompletnie wyposażonego Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2, które będzie bazą do prowadzenia badań nad procesami ekstrakcji nadkrytycznej różnorodnych surowców roślinnych.
 • Możliwość prowadzenia badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych surowców roślinnych, których efektem będą nowe procesy ekstrakcji i nowe produkty ekstrakcji.
 • Opracowane technologie bezodpadowego wykorzystania surowców roślinnych i zwierzęcych stanowiące ofertę dla różnych gałęzi przemysłu: kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, paszowego.

Korzyści

 • Rozwój dalszych badań nad właściwościami i zastosowaniem ekstraktów roślinnych w gospodarce.
 • Wdrożenie opracowanych technologii podniesie innowacyjność polskich przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie zapotrzebowania na roślinne surowce rolne.

Dane kontaktowe

Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (81) 473 14 11

Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego

logo
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja bazy laboratoryjnej Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów, funkcjonującej w strukturze Zakładu Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Zakładu Analitycznego. Obie pracownie zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę badawczą umożliwiającą prowadzenie konkurencyjnych, na światowym poziomie badań, zgodnych z oczekiwaniami przemysłu.

Zakres techniczny projektu obejmuje

 • Modernizację pomieszczeń obu pracowni.
 • Wymianę wyposażenia.
 • Zakup nowej aparatury badawczej.

Cele i rezultaty

 • Zmodernizowana Pracownia Preparatyki i Jakości Katalizatorów.
 • Zmodernizowane Nawozowe Laboratorium Badawcze.
 • Wzrost jakości prowadzonych badań wynikająca z nowoczesnego sprzętu badawczego.
 • Dalszy rozwój oferty nowych technologii dla przemysłu.

Korzyści

 • Rozwój dalszych badań nad metodami otrzymywania oraz właściwościami katalizatorów.
 • Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki dzięki wdrożeniom nowych lub ulepszonych technologii oraz produktów.

Dane kontaktowe

Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (81) 473 14 11

Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą. Projekt zakłada wyposażenie dwóch pracowni:

 • Pracowni Badań Procesów Katalitycznych.
 • Pracowni Technik Wysokich Ciśnień.

Zakres techniczny projektu obejmuje

 • Modernizację budynku Laboratorium Wysokich Ciśnień.
 • Zakup urządzeń i aparatury badawczej.

Cele i rezultaty

 • Prowadzenie badań przy zastosowaniu technik wysokociśnieniowych w dziedzinie katalizatorów, reakcji chemicznych oraz właściwości różnych związków chemicznych.
 • Rozwój badań właściwości fizykochemicznych i kinetycznych katalizatorów w warunkach zbliżonych do przemysłowych.
 • Rozwój badań reakcji chemicznych oraz właściwości różnych związków chemicznych w całym zakresie parametrów procesowych temperatury i ciśnienia.

Korzyści

 • Rozwój dalszych badań nad katalizatorami, reakcjami chemicznymi prowadzonych w wysokich ciśnieniach.
 • Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowych technologii.
 • Rozwój współpracy z przemysłem w zakresie prowadzenia badań wysokociśnieniowych.
 • Nowe rozwiązania technologiczne do zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki: przemysł chemiczny, spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, paszowy.

Dane kontaktowe

Biuro projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (81) 473 14 11

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.